Vážení rodiče, děkujeme Vám za projevenou důvěru, za to, že jste k nám našli cestu se svými dětmi.
K zápisu se dostavilo 31 dětí, z toho byly podány dva odklady. Ve školním roce 2016/2017 se na 1. A s počtem 29 žáků těší paní učitelka Mgr. Ľubica Marčeková.Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 a§183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

ZAP 16 - 02     přijat/a
ZAP 16 - 03     přijat/a
ZAP 16 - 04     přijat/a
ZAP 16 - 05     přijat/a
ZAP 16 - 06     přijat/a
ZAP 16 - 07     přijat/a
ZAP 16 - 08     přijat/a
ZAP 16 - 09     přijat/a
ZAP 16 - 10     přijat/a
ZAP 16 - 11     přijat/a
ZAP 16 - 12     přijat/a
ZAP 16 - 13     přijat/a
ZAP 16 - 14     přijat/a
ZAP 16 - 15     přijat/a
ZAP 16 - 16     přijat/a
ZAP 16 - 17     přijat/a
ZAP 16 - 18     přijat/a
ZAP 16 - 19     přijat/a
ZAP 16 - 20     přijat/a
ZAP 16 - 21     přijat/a
ZAP 16 - 22     přijat/a
ZAP 16 - 23     přijat/a
ZAP 16 - 24     přijat/a
ZAP 16 - 26     přijat/a
ZAP 16 - 27     přijat/a
ZAP 16 - 28     přijat/a
ZAP 16 - 29     přijat/a
ZAP 16 - 30     přijat/a
ZAP 16 - 31     přijat/a

k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Dalovice, příspěvková organizace, od školního roku 2016/2017

V Dalovicích 8. února 2016                                                                   Mgr. Jitka Konečná, ředitelka školy


Pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodnete, že do naší školy nenastoupíte, sdělte nám tuto informaci mailem: j.konecna@zsdalovice.cz nebo telefonicky 326331329. Děkuji.

Udělejte si poznámku do diáře.
Ve čtvrtek 9. června 2016 v 16:00 hod. se koná schůzka budoucích prvňáčků.