VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Do voleb školské rady se přihlásili dva kandidáti z řad rodičů.

Eva Šimonková
Zdeněk Jakubec


Ředitelka ZŠ Dalovice na základě § 167 zákona č. 561/2004 vyhlašuje volby do školské rady.  
- kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře se stručnou charakteristikou kandidáta, zejména ve vztahu k práci ve školské radě do 30. 9. 2015 do 14:00 hod., poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány

- volba kandidátů zákonnými zástupci žáků se uskuteční 15. října od 16: 00 hod. do 17:00 hod. v jídelně školy


Volební komise:
Mgr. Renáta Basler Fojtík
Martina Dujsíková
Eva Mňuková