Plán ICT


ICT plán školy
Aktualizace k 1.1.2006

Název školy:Základní škola Dalovice
Místo: Dalovice 32
PSČ293 01 Mladá Boleslav
tel: 326331329
fax:
email: j.musil@zsdalovice.cz


Záměry školy v oblasti ICT pro období 2005 - 2006
Využití výpočetní techniky a formování dítěte v sociálně a společensky gramotného občana i v této oblasti naráží na nekoncepční řízení vzdělávání jako celku, stanovení fondu pro personální zajištění činností v rámci programu školy. Plné uplatnění, efektivita a zajištění formativního účinu závisí na plném využití normativních fondů pro výuku a placeném mimovyučovacím prostředí.
Hlavní cíle:
u2022 Zefektivnit výuku s využitím ICT
u2022 Směřovat žáky i učitele k co nejširšímu využívání online informačních zdrojů a komunikace

Dílčí cíle:
u2022 Zvyšovat rychlé a kvalitní připojení na internet
u2022 Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči
u2022 Zajistit kvalitní prezentaci školy na vlastních internetových stránkách a umožnit učitelům zpracování a zveřejnění vlastní prezentace

Způsob dosažení těchto cílů
u2022 Další finanční zdroje lze zajistit z provozních nákladů a sponzorských zdrojů
u2022 Plně využít možností dotace na vzdělávání učitelů

Údaje o škole

Celkový počet žáků ve škole 100
- z toho na 1. stupni 100
Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy................................8
Celkový počet zaměstnanců.........14
Počet tříd.....................................5

Cíl: rozvinout- plně osadit školu výpočetní technikou s konečným cílem:
1: Škola využívá dvě PC učebny:
PA 01 16, resp. 17 pracoviš?
PU04 6, resp. 7 pracoviš?
Všechny třídy(5,resp.6) jsou postupně osazeny 2xPC

HW program 2005-2006

PR01 Učebna PC
16+1 PC Internet připojení A(mikrovlna)

PR03 Třída
Stav:2005 Samostatný počítač
Plán: 2006 2xPC + připojení, tiskárna server

PR 04 Třída
Stav:2005 Samostatný počítač
Plán: 2006 2xPC + připojení, tiskárna server

Kancelář ŠJ
B:2005 Samostatný počítač + tiskárna
Plán: 2006 Samostatný počítač + tiskárna + připojení

PA01 Ředitelna
Stav: 2005 Samostatný počítač + tiskárna, tiskárna,scaner, připojení
Plán: 2006
Reinstalace na nový server v ředitelně
Samostatný počítač + tiskárna, tiskárna,scaner , připojení 2x, NB
server ředitel

PA02 Třída
Stav: 2005 Samostatný počítač,
Plán: 2006 2xPC + připojení, tiskárna server

Pa03 Třída
Stav: 2005 u2026.
Plán 20062xPC + připojení, tiskárna server

PA04 třída
Stav: 2005 Samostatný počítač + tiskárna
Plán: 2006 PC +tiskárna, připojení, tiskárna server

Pa05 Třída
Stav: 2005 Samostatný počítač + tiskárna
Plán: 2006 2xPC + připojení, tiskárna server

PU04 PC učebna
Stav:2005 6+1PC Internet INDOŠ+pevné připojení,
Plán: 2006 10+1PC + tiskárna+ připojení

PU01 Sekretariát školy
Stav: 2005 1PC+ tiskárna, připojení
Plán: 2006 beze změn

Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ

Program počítačové gramotnosti učitelů na škole:
Do konce školního roku 2005-2006 získají pracovníci školy tuto úroveň počítačové gramotnosti:

Z P P1 P2 Správci
Cyklické
Musil............x,x,x,x
Kučerová I...x.x.x.x.x
Janusová......x,x,x,x
Konečná.......x,x,x
Hušáková.....x,x,x,x
Fialová.........x,x,x,x
Trávníčková..x,x,x,x
Mňuková......x,x,x,x
Vaňková D....x.x.x.x
Kučerová H..x,x,x,x
Prokorátová..x,x
Šlamborová..x,x