Slavnosti zkoušek

Slavnosti zkoušek

projekt, který byl zahájen v lednu 1997. Cílem je vytvořit slavnostní prostředí, připravovat děti na zátěžovou situaci při předvádění výsledků své práce. Den slavností je stanoven na 3 dny v roce, před čtvrtletním hodnocením. Učitel ve třídě provádí opakování témat, které budou předmětem zkoušky. Je vypracován soubor úkolů z českého jazyka a matematiky pro jednotlivé ročníky s časovou náročností přibližně 120 minut. Žák pracuje samostatně podle svého individuálního tempa. Je slavnostně oblečen, má možnost si odpočinout, napít se. Rozhodujícími prvky jsou vytvoření pozitivního prostředí, vedení k rozvržení sil, organizaci práce, odpovědnosti k sobě a k pěstování ostatních volních vlastností.

Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že žák je schopen i na prvním stupni plnit úkoly s větším objemem, zátěž zvládne.

 

1. slavnost zkoušek ve školním roce 2014/2015

   20. ledna  2015