Práce v žákovském menu jsou ukládány tak, jak je žáci stvoří. Nepodléhají cenzuře ani pravopisné, příp. stylistické korekci.