EXKURZE 16.5.2012


Ve středu 16.5. pojedeme na exkurzi do Prahy. Cílem je návštěva Muzea voskových figurín, procházka po Karlově mostě a popřípadě návštěva Muzea Lega. Jedeme vlakem. Sraz je v 7.00 na HLAVNÍM nádraží, odjezd v 7.24, návrat opět na hlavní nádraží v Boleslavi je v 16.35. Pokud bude opravdu nevlídné počasí, vrátíme se už v 14.35 - domluvíme se ráno na nádraží. Děti by měly mít pohodlné oblečení a obuv, pláštěnku (mají možnost půjčit si ze školy), větší batoh (na odkládání oblečení), pití, svačinu, 300 korun na jízdné a vstupné a peníze na své nákupy. Oběd na tento den je odhlášen. Pokud by  s námi chtěl jet i někdo z rodičů, může se k nám přidat. Jestli má někdo problém s časem nebo penězi a nemůže se zúčastnit, přijde ve středu normálně do školy a stráví den ve 4. třídě.

Akademie 2011


Ve středu 15.6. 2011 proběhne celoškolní akademie.
Přibližný časový plán ( podle okolností může dojít k menším časovým posunům):

od 14.30 - výstava výtvarných prací dětí
    15.30 - Malíček - malý sbor
    15.45 - I. třída
    16.00 - II. třída
    16:30 - III. třída
    17.00 - IV. třída
    17.15 - V.třída
    18.15 - Dalovické sluníčko - velký sbor

Pokud někteří rodiče či babičky, dědečkové nezvládnou vidět naši Rusalku v rámci akademie, je možnost domluvit si návštěvu školy ve čtvrtek dopoledne. To budeme hrát ještě jednou pro ostatní třídy.


Pozvánka pro rodiče a příbuzenstvo


Ve čtvrtek 2.6. budeme předvádět rodičům, jak jsme se naučili prezentovat svou imaginární cestovní kancelář a taky vám děti přednesou svou báseň, se kterou se budou účastnit třídního kola recitace. Začínat budeme přibližně v 16.30. Všechny, kteří mají možnost přijít, rádi na naší akci uvítáme.

ZMĚNY TERMÍNŮ


PÁR ZMĚN, ZA KTERÉ MOC NEMŮŽEME :-D

 Celoškolní výlet se přesouvá na úterý 7.6. Pojedeme vlakem do Malé Skály. V původním termínu je tím směrem výluka vlaků a museli bychom se přesouvat náhradními autobusy, což by kromě jiného znamenalo i organizační nejistotu.

Oslava Dne dětí a kros se bude konat až v pátek 3.6. ( 1.6. nelze zajistit dostatečný dozor)

Na dopravní hřiště pojedeme ve čtvrtek 26.5. (Za tuto změnu nemůžeme my, tu jsme dostali od pořadatele).


KVĚTEN A ČERVEN 2011


NAŠE PŘEDPOKLÁDANÉ AKCE

  5.5. - Odpoledne pro maminky
11.5. - Exkurze do Prahy do Národního muzea
19.5. - Cvičení v přírodě, nácvik evakuace
23.5. - Dopravní hřiště
25.5. - Celoškolní výlet
27.5. - Třídní kolo recitace
30.5. - Finále recitace
  1.6. - Kros a Den dětí
  2.6. - Divadelní představení v boleslavském divadle
  9.6. - Fotograf
14.6. - Slavnost zkoušek
15.6. - Akademie
20.6. - Spíme ve škole
22.6. - Kosáček
23.6. - Florbalový turnaj


Odpoledne pro maminky


Milé maminky, zveme Vás ve čtvrtek 5.5. na odpolední dílny. Chceme tak malinko přispět k oslavě Dne matek. Máte-li možnost a chuť si posedět nad nějakou ruční prací a strávit odpoledne jen tak v klidu, bez starostí a utírání prachu doma, přijďte po půl čtvrté k nám do školy. Můžete si vyrobit kytičku z papíru a  přáníčko, vyzkoušet tea bag tvoření nebo si pohrát s hlínou. 

Duben 2011


Zdravím po delší rodiče - opět nám začaly fungovat stránky. Administrátor posílá všem omluvu, za vše mohla nemoc.

Upozorňuji rodiče na třídní schůzky ve čtvrtek 28.4. od 16.hod. V případě nemožnosti se zúčatnit můžete se domluvit na náhradním termínu.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám půjčili své děti  na vystoupení ve Škodovce. Děti byly fajn a odvedly veliký kus dobré práce.


Leden 2011


Všem rodičům a prarodičům a těm, kteří žijí život naší školy, děkuji za trpělivost a snahu v loňském roce a přeji do nového roku, aby se setkávali jen se samými pozitivně naladěnými osobami a museli řešit jen úsměvné a nepodstatné situace.

Akce v lednu :

18. 1.  Slavnosti zkoušek ( pokud máte zájem, můžete přijít a zkusit si, že čtvrtou třídu ještě určitě zvládnete)         
          
20. 1.  Schůzky rodičů ( od 16.00)


Pozor - změna termínu


Vzhledem k současným nepříznivým předpovědím počasí na příští týden byla dohodnuta změna termínu podzimního cvičení v přírodě. Respektive - první a druhá třída se rozhodly využít současného krásného babího léta a jít na cvičení už teď. A ostatní se přidají, protože - co když  tentokrát předpovědi vyjdou a bude opravdu příští týden pršet....Takže jdeme už ve čtvrtek 23.9.

Vítám všechny děti i rodiče ve 4.třídě


Letošní rok přináší dětem nějaké změny. Místo prvouky mají přírodovědu a vlastivědu. Děti budou více psát, budu po nich chtít více samostatné práce. Začnu je taky připravovat na tvrdší hodnocení, aby to pro ně nebyl v šesté třídě příliš tvrdý přechod.

První akcí, která nás čeká, je cvičení v přírodě ve středu 29.9. Děti mají mít sportovní oblečení, pláštěnku, pití, svačinu. Kdyby od rána pršelo, půjdeme až ve čtvrtek.

V pátek 1.10. jedeme na dopravní hřiště do Boleslavi. Autobus neplatíme. Děti mají mít sportovní oblečení, pití, svačinu. Ze školy si vezmou přezůvky. Budou chvíli ve třídě, a asi dvě hodiny venku, takže přizpůsobte jejich oblečení teplotám, které budou příští týden. Mají mít cyklistickou přílbu, ale nemá-li ji někdo, může si ji tam půjčit.


VÝLET - středa 26.5.


Letos pojedeme opět celá škola pohromadě - to už je naše osvědčená tradice. Jedeme autobusem, protože vlakem bychom museli mít objednaný vagón,a to finančně vychází stejně jako autobusy. Jedeme do Bozkova, tam navštívíme jeskyně. Pak půjdeme po turistické trase do Bítouchova. Tam na nás budou čekat autobusy. Odjíždíme v osm hodin od školy a také se ke škole v 17 - 18 hodin vrátíme. Děti mají mít sebou více svačin, možná i nějaké dobrůtky od maminek, alespoň dvě láhve se šroubovacím uzávěrem(do jedné je vhodné napustit obyčejnou vodu), náhradní ponožky, nějaké kapesné a PLÁŠTĚNKU (je možné si ji za hezký úsměv půjčit ve škole... ). Nejsou vhodné jogurty ani banány. Je lepší mít větší batoh. do kterého může dítě skládat oblečení, které ze sebe postupně svlékne, pokud nastane teplo. Oblečení je lepší vrstvené- to znamená více tenčích vrstev, které lze postupně ubírat.
Na výlet vybíráme 1oo,-.
A UŽ SE  VŠICHNI MOC TĚŠÍME NA PĚKNÉ SPOLEČNÉ ZÁŽITKY.

 

 


Kroužek raketových modelářů


Rodičům dětí,které začaly pod vedením pana řídícího a pana Chmelíka ve škole raketově modelařit, patří jedno krásné velké poděkování za ochotu podřídit čas svých rodin potřebám kluků a prožívat s nimi jejich neúspěchy i úspěchy při celodenních akcích. A je moc fajn, že těch úspěchů je mnohem více... DÍKY.


Poslední část plánu práce


Přidávám, co nás čeká v učení poslední dva měsíce ve třetí třídě. Páni, toto uteklo...

KVĚTEN

Matematika

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 používá sčítání a odčítání do 1000 při řešení praktických úloh

       - rozumí pojmu nerovnice, porovnává čísla do 1000

       - řeší příklady se závorkami

       - řeší a vytváří úlohy se dvěma různými početními výkony

       - kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti

Rozvíjené kompetence:

k učení - žákovi je předkládáno základní i rozšiřující učivo, hodnocen je pouze za zvládnutí

                učiva základního

            - k žákovi je uplatňován individuální přístup, výsledky jsou posuzovány vždy

              z pohledu u201epřidané hodnotyu201c

k řešení problémů - žák je veden k originálním způsobům řešení problému

                              - žák si rozvíjí kombinatorické a logické myšlení při řešení problému

komunikativní - při komunikaci v rámci matematiky se žák učí vnímat složitosti světa a

                            porozumět jim z hlediska matematizace reálné situace

 

Český jazyk:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 určí stavbu věty jednoduché

       - spojuje věty, doplňuje souvětí

       - určí počet vět v souvětí

       - dodržuje pravopis při psaní vlastních jmen měst, vesnic, hor, řek

       - umí sestavit krátkou báseň (verš)

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák umí vyhledávat potřebné informace v literatuře a na internetu a používá je

komunikativní - žák je veden ke kulturní úrovni komunikace s jinými lidmi i v obtížnějších

                          situacích

pracovní - žák je veden k pozitivnímu vztahu k práci

               - žákovi je vytvářeno podnětné a tvořivé prostředí 

 

Prvouka:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 uvede základní stavbu lidského těla a vnitřních ústrojí, a jejich funkce

       - popíše správnou volbu oblečení a obuvi pro různé situace

       - vysvětlí význam otužování a péče o zdraví

       - sestaví svůj režim dne

       - uvede zásady správného chování při styku s cizími osobami v různých modelových

         situacích

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák je podporován v samostatnosti a tvořivosti

k řešení problémů - žák se učí na modelových situacích řešit problémy prakticky

                               - žák se učí, jak problémům předcházet

komunikativní - žák je veden k pozitivnímu vnímání sebe a ostatních lidí

                        - žák se učí naslouchat druhým

                        - žák je připravován na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v ohrožujících

                          situacích

sociální a personální - žák se učí vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní

                                    spolupráce

3.  - 7.

května

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Stavba věty jednoduché

Nerovnice, logické hádanky

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA u2013 vnitřní ústrojí člověka

Origami-skládačka jako přání ke Dni matek

10. u2013 14.

května

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Souvětí

Příklady se závorkami, slovní úlohy s těmito příklady

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA u2013 smysly člověka

Kresba u2013smysly člověka

 

17. u2013 21.

května

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Vlastní jména

Rozšíření číselného oboru do 10 000 u2013 orientačně

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA u2013 zásady zdravého života, první pomoc

Obvazování rány

24. u2013 28.

května

ČJ

M

PRV

 

 

VV,PV

 

 

Vlastní jména

Konstrukce trojúhelníku u2013 věta SSS, obvod, trojúhelníková nerovnost

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA u2013 význam péče o zdraví, režim dne, otužování

Model lidského těla z různých materiálů

 

Sloh u2013 skládání vlastní básně

 

Měsíc básniček

 

Vystoupení pro maminky

 

Školní výlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN  

Matematika

Konkretizovaný výstup:

Žák - sčítá a odčítá v oboru do 1000

       - používá sčítání a odčítání do 1000 při řešení praktických úloh

       - seznamuje se s učivem čtvrtého ročníku

 

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák se učí používat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech

             - žák si rozvíjí paměť prostřednictvím matematických výpočtů

k řešení problémů - žák je veden k využívání moderní techniky při řešení problému

 

 

Český jazyk:

Konkretizovaný výstup:

Žák - dodržuje pravidla pravopisu při psaní jmen měst, vesnic, hor a řek

       - napíše pozvánku na akci, uvítá vhodným způsobem návštěvu

       - seznamuje se s učivem čtvrtého ročníku

 

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák je veden k zodpovědnosti za své vzdělání

k řešení problémů - žák je učen algoritmu řešení problému     

komunikativní - žák je veden k tomu, aby pozitivně reprezentoval svoji osobu a školu na

                            veřejnosti

 

 

Prvouka:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí, popíše části rostlin

       - vyjmenuje nejznámější hospodářské a volně rostoucí rostliny v okolí školy, jejich

         význam pro člověka a v přírodě

       - rozliší hospodářská, domácí a volně žijící zvířata

       - uvede živočichy žijící v okolí školy

 

Rozvíjené kompetence:

k řešení problémů u2013 žáci jsou vedeni k týmové spolupráci při řešení problému

komunikativní u2013 žáci jsou vedeni k tomu, aby otevřeně a kulturním způsobem vyjadřovali

                           svůj názor

sociální a personální u2013 žák je veden k toleranci a uznání přirozené autority svých spolužáků

občanské u2013 žák je veden j aktivní ochraně životního prostředí a svého zdraví

pracovní u2013 žák je veden k dodržování pravidel k ochraně zdraví a k plnění svých povinností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 5. u2013 4.

června

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Vlastní jména

Dělení na části, čtení zlomků, zakreslování

ŽIVOT V PŘÍRODĚ u2013 znaky života živočichů a rostlin

Kresba rostliny v přírodě

 

7. u2013 11.

června

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Shoda podmětu s přísudkem u2013 seznámení

Zlomky

ŽIVOT V PŘÍRODĚ u2013 hospodářská a domácí zvířata, zvířata volně žijící v okolí školy

Kresba koně

14. u2013 18.

června

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Opakování učiva III. ročníku, příprava na IV. ročník

Seznámení se zápornými čísly

ŽIVOT V PŘÍRODĚ u2013 rostliny kvetoucí a nekvetoucí, části rostlin

Pozvánka na akademii

21. u2013 25.

června

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Shrnutí učiva III. ročníku

Shrnutí učiva III. ročníku

ŽIVOT V PŘÍRODĚ u2013 hospodářské a léčivé rostliny v okolí školy, ochrana přírody, průřezové téma LES POD LUPOU u2013 léto

Plakát k projektu

28. - 30.

června

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Uzavření učiva III. ročníku

Uzavření učiva III. ročníku

--------

--------

 

Sloh u2013 pozvánka, uvítání návštěvy

 

Slavnosti zkoušek

 

Školní akademie

 

Průřezové téma u2013 Les pod lupou u2013 strom v létě

 

 

 

 

 

 

 


Co nás ještě čeká


Květen je měsíc básně. Děti si ve škole nebo s maminkami doma vyberou báseň, kterou se za měsíc nejen mají naučit zpaměti, ale i opravdu s citem recitovat, což některým dělá vážné potíže. Na konci května se odehrají třídní kola v recitaci- každá třída vybere 5 nejlepších recitátorů. A ti předvedou své umění při celoškolním finále na půdě.

6.5. - Odpoledne pro maminky - od 16.30
15.5.- sobota- vybrané sborové děti vystoupí v Čejeticích na Májích
26.5. - celoškolní výlet (pravděpodobně do Bozkovských jeskyní a okolí)
27.5. - třídní kolo recitační soutěže (zveme zájemce do komise ...)
28.5.- školní kolo recitace - i sem mohou přijít rodiče a příbuzní povzbudit recitátory

15.6. - závěrečné Slavnosti zkoušek
16.6. - Akademie
22.6. . třetí třída spí ve škole

 

 

 


Jarní kros- květen


Ve středu 5.5. jsme konečně běželi dlouho obávaný běh. Termín jsme proti minulému roku posunuli, protože děti po dlouhé zimě nebyly dostatečně rozběhané a v kondici. Každý rok jim vysvětlujeme, že vytrvalostní běh je daný učebními osnovami a že nám nejde o to, abychom je uhnaly k nemoci, ale aby dokázaly čelit i nepříjemným věcem. Některé děti to nechápou, protože běhají velmi rády, některé se i přes všechno povídání bojí ...Ale když pak doběhnou, a vydýchají své utrpení, jsou nakonec většinou všechny rády, že se mohly zúčastnit.

Pochvalu zaslouží všichni, kteří trasu nějakým způsobem zvládli. Vítězem se ve třetí třídě stal Honza Semerák a Viktorka Doležalová, na druhém místě doběhl Vašek Krůta a Anička Hulínová, třetí byl Martin Žitník a Verunka Paulová. Martin s Vaškem sváděli prý celou dobu tuhý souboj a v cíli to bylo jen o fousek... 


Březen 2010


V pátek 26.2. proběhlo školní finále Kalkulátora. Tím jsme ukončili měsíc intenzivního násobení. To neznamená, že končíme s násobilkou, tu budeme procvičovat stále dál. Do finále se probojvali Honza Semerák a Viktorka Doležalová, třetí byla Lucka Škvrnová a čtvrté místo obsadil Véna Koudelka. Vítězství nakonev připadlo Viktorce, ale byl to tak vyrovnaný souboj, že se Honza  za vítězkou zpozdil jen o 3 setiny sekundy.

Ve středu 10.3. půjdeme společně se čtvrtou třídou na exkurzi do čističky vody v Podlázkách. Podrobnější informace ještě připíšu později.

Přikládám další část plánu práce, ale znovu upozorňuji, že práce v prvouce se trochu liší od původního plánu. 

BŘEZEN

Matematika

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 rozumí pojmu součin, podíl, zbytek

       - dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určí neúplný podíl a zbytek

       - řeší slovní úlohy vedoucí k násobení dvojciferného čísla jednociferným

       - řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu n x více, n x méně

       - odhadne výsledek

       - provede odhad délky vzdálenosti 

 

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák si rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů

             - žák si rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si základních matematických

               pojmů a vztahů

k řešení problémů - žák se učí provádět rozbor problému, plán řešení, odhad výsledku

komunikativní - při komunikaci v rámci matematiky se žák učí vnímat složitosti reálného

                           světa a porozumět jim z hlediska matematizace reálné situace

 

Český jazyk:

Konkretizovaný výstup:

Žák - určí ve větě podstatné jméno

       - skloňuje podstatné jméno

       - vypravuje podle obrázků

       - orientuje se v textu knihy 

       - používá četbu jako zdroj informací    

       - vyjadřuje své postoje ke knize      

 

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák se učí vyhledávat potřebné informace v literatuře a na internetu

k řešení problémů - žák se učí algoritmu řešení problému

komunikativní - žák je veden ke kulturní úrovni komunikace

pracovní - žák je veden k pozitivnímu vztahu k práci

 

 

Prvouka:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 uvede význam vody a vzduchu pro člověka

       - uvede správný způsob likvidace odpadů a význam třídění odpadu

 

Rozvíjené kompetence:

k učení - výuka žáka je zaměřena na aktivní dovednosti

             - u žáka je podporována samostatnost a tvořivost

k řešení problémů - žák je veden k různým přijatelným způsobům řešení problému

                              - žák se učí, jak některým problémům předcházet

sociální a personální - žák se učí pracovat v týmu

                                  - žák se učí vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní

                                    spolupráce

pracovní - žák je veden k dodržování vymezených pravidel a k ochraně zdraví            

               - žák se učí pracovat přiměřeným pracovním tempem   

 

1. u2013 5. března

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Podstatná jména u2013 pády

Dělení se zbytkem v  oboru násobilky, termíny součin, podíl, zbytek

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 nejdůležitější látka voda

Ilustrace knihy Paní Láry Fáry

8. u2013 12. března

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Podstatná jména u2013 pády

Dělení dvojciferného čísla jednociferným

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 voda

Skládaná kytička z papíru k MDŽ

15. u2013 19. března

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Podstatná jména u2013 pády

Slovní úlohy na n x více, n x méně

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 vzduch

Pěstitelské činnosti- setí semínek na Velikonoce

 

22. u2013 26. března

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Podstatná jména u2013 pády

Statistika, odhady, odhad délky vzdálenosti

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 vzduch

Vítání jara u2013 kresba sněženky a bledule

 

Sloh u2013 vypravování podle obrázků

 

 

Měsíc knihy

 

 

Den velikonočních tradic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUBEN

Matematika

Konkretizovaný výstup:

Žák -  umí řešit rovnice typu 10 u2013 n = 3

       - umí přečíst jednoduchý graf          

       - seznamuje se s psaním římských číslic

       - porovnává čísla

       - řeší slovní úlohy

       - určí obvod jednoduchého obrazce

       - kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti

 

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák se učí pracovat s chybou

             - žák se učí využívat matematických poznatků v praktických činnostech u2013 měření a

               porovnávání velikostí

k řešení problémů - žák se učí provádět rozbor problému, plán řešení, odhad výsledku a

                                 vyhodnotit správnost výsledku

komunikativní - žák je veden k tomu, aby používal vhodnou matematickou symboliku

                       

Český jazyk:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 určí stavbu věty jednoduché

       - rozliší věty a souvětí

       - určí ve větě podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovku, sloveso

       - seznámí se s neohebnými slovními druhy

       - vypravuje vlastní příběh

 

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák je veden k zodpovědnosti za své vzdělání

k řešení problémů - žák se učí algoritmu řešení problému

komunikativní - žák je veden ke kulturní úrovni komunikace

občanské - žák se učí, že netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy

pracovní - žák je pochvalou veden k pozitivnímu vztahu k práci

 

Prvouka:

Konkretizovaný výstup:

Žák -  zdůvodní význam správného držení těla

       - uvede základní stavbu lidského těla a funkce jednotlivých částí těla

       - najde v okolí školy nejznámější rostliny a pojmenuje je

 

Rozvíjené kompetence:

k řešení problémů - žák se učí, jak některým problémům předcházet

komunikativní - žák je veden k pozitivnímu vnímání sebe a ostatních lidí                 

sociální a personální - žák je veden k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a

                                     nacionalismu

občanské - žák je veden k aktivní ochraně životního prostředí a svého zdraví

pracovní - žák je veden k tomu, aby respektoval výsledky práce jiných žáků

 

 

 

29.3. - 2.

dubna

(Velikon.

prázdniny)

 

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Slovní druhy ohebné

Rovnice typu 10 u2013 n = 3

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA u2013 etapy ve vývoji člověka, průřezové téma LES POD LUPOU u2013 jaro

Tradice Velikonoc-malování vajec,výrobky z papíruu2026

6.  - 9.

dubna (Velikonoce)

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Slovní druhy neohebné

Římské číslice, grafy

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA  - Jak obdivuhodní jsme u2013 části těla, povrch

-----

12. - 16.

dubna

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Slovní druhy neohebné

Kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti, obvody

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA u2013 kostra člověka, zuby

Kresba u2013 kostra člověka

19. - 23.

dubna

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Slovní druhy neohebné

Slovní úlohy

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA u2013 svaly

Uzlování u2013 práce s vlnou

26. u2013 30.

dubna

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Věta jednoduchá, druhy vět

Porovnávání čísel

PÁTRÁME PO TAJEMNÉM PŘÍBĚHU ŽIVOTA u2013 vnitřní ústrojí člověka

Práce s látkou - čarodějnice

 

Sloh u2013 vypravování vlastní pohádky

 

Měsíc dopravní bezpečnosti

 

Slavnosti zkoušek

 

Jarní cvičení v přírodě, nácvik evakuace

 

Den Země

 

Průřezové téma u2013 Les pod lupo u2013 strom na jaře

 

 

 


LEDEN 2010


Tak je tu nový rok. Přeji všem rodičům hodně veselých okamžiků se svými dětmi a hodně trpělivosti při řešení jejich zlobeníček.
Ve čvrtek 14.1. píšeme Slavnosti zkoušek. Máte-li čas, chuť a možnost, přijďte si s námi napsat diktát bez rizika špatné známky.To za to stojí, ne?
O týden později - 21.1.jsou třídní schůzky.

Přikládám další část plánu práce.

LEDEN

Matematika

Konkretizovaný výstup:

Žák - sestrojí úsečku dané délky v mm

       - označí bod, krajní body úsečky

       - provede odhad délky vzdálenosti

       - změří délku úsečky v mm

       - převede jednotky délky na jiné    

       - určí obvod jednoduchého rovinného obrazce

       - pomocí dostupných materiálů sestrojí model krychle, kvádru

       - sčítá a odčítá vhodné příklady do 1 000 zpaměti        

Rozvíjené kompetence:

k  učení - žák je veden k tomu, aby využíval matematických poznatků v praktických   

                činnostech

             - žák si rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů

             - žák si rozvíjí abstraktní myšlení osvojováním si základních matematických

               pojmů          

k  řešení problémů - žák si rozvíjí logické myšlení při řešení problémových úloh

       - při řešení problémových úloh se žák učí provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadovat výsledek, volit správný postup řešení a   vyhodnocovat správnost výsledku vzhledem k podmínkám problému

komunikativní u2013 žák se učí v rámci vyučovacího předmětu vnímat složitosti reálného světa 

                          a porozumět jim z hlediska matematizace reálné situace                              

pracovní u2013 žák je veden k dodržování vymezených pravidel a k plnění svých povinností

 

Český jazyk:

Konkretizovaný výstup:

Žák - poznává vyjmenovaná slova po Z, F, V, používá je

       - sestaví předsevzetí

       - popisuje jednoduché předměty

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák je veden k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti než známka

                na vysvědčení

k řešení problémů - žák je veden k týmové spolupráci

komunikativní - žák je veden ke kulturní úrovni komunikace

                        - žák je veden k naslouchání druhým

   

Prvouka:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 uvede základní vlastnosti látek

       - uvede příklady změn látek (hmotnost, objem)

Rozvíjené kompetence:

k učení u2013 v žákovi je podporována samostatnost a tvořivost

             - žákovi je učivo prostředkem k získání aktivních dovedností     

             - žák je povzbuzováním veden k trpělivosti

komunikativní u2013 žák je veden k tomu, aby otevřeně vyjadřoval svůj názor podpořený

                           logickými argumenty

sociální a personální u2013 žák je veden k toleranci a k uznání přirozené autority spolužáků

                                 - jsou vytvářeny situace, kdy se žáci vzájemně potřebují

pracovní u2013 žák je veden k pozitivnímu vztahu k práci své i druhých

               - žák je veden k práci přiměřeným pracovním tempem

 

 

4. u2013 8. ledna

2010

ČJ

M

 

PRV

VV,PV

  

Vyjmenovaná slova po Z, F

Jednotky délky, převody, délka úsečky, grafický součet a rozdíl dvou úseček, obvod

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 vzdálenosti, délka

Moje vánoční dárky u2013 volná kresba

 

11. - 15. ledna

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

Vyjmenovaná slova po V

Pamětné počítání, slovní úlohy o n-více, o n-méně

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 pokusy

 Prostorový objekt - stavba ze sněhu

18. u2013 22. ledna

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

Vyjmenovaná slova u2013 předpony vy-, vý-

Grafy, jednotky hmotnosti, objemu

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS - objem

Ilustrace vyjmenovaných slov

25. u2013 28. ledna

(Pololet.

prázdn.)

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

Vyjmenovaná slova u2013 shrnutí

Upevňování učiva1.pololetí

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS - pokusy

Papírová hračka- dárek pro děti k zápisu

 

Sloh u2013 otázky a odpovědi

        - novoroční předsevzetí

        - popis jednoduchého předmětu

 

Slavnosti zkoušek

 

ÚNOR

Matematika

Konkretizovaný výstup:

Žák - užívá spoje všech násobilek malé násobilky

       - násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným

       - sestrojí úsečku dané délky v mm 

 

Rozvíjené kompetence:

k učení - žák si rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů

              - je uplatňován individuální přístup k žákovi   

              - žák se učí pracovat s chybou

pracovní - žák je veden k pozitivnímu vztahu k práci

               - žák je veden k dodržování vymezených pravidel a k plnění svých povinností

 Český jazyk:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 určí ve větě podstatné jméno

       - skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský, 

         střední  

       - zvládne jednoduchý popis činnosti

 

Rozvíjené kompetence:

k učení u2013 žák je povzbuzováním veden k trpělivosti

komunikativní u2013 žák je veden k tomu, aby otevřeně a zároveň vhodným způsobem

                         vyjadřoval svůj názor

sociální a personální u2013 žák se učí vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní

                                 spolupráce

pracovní u2013 žákovi je vytvářeno podnětné a tvořivé prostředí

 Prvouka:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 uvede základní vlastnosti látek

       - uvede příklady změn látek

       - uvede rostliny a živočichy žijící v okolí školy

 

Rozvíjené kompetence:

k učení u2013 žák je veden k samostatnosti a tvořivosti

k řešení problémů u2013 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky

                                řešit tyto problémy týmově            

sociální a personální u2013 žákům je vytvářena situace, kdy se navzájem potřebují

občanské u2013 žák je veden k aktivní ochraně životního prostředí

pracovní u2013 žák se učí vážit si pracovního úsilí kamarádů a respektovat výsledky jejich

                 práce

 

1. u2013 5. února

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

  

Podstatná jména u2013 rod, číslo

Procvičování násobilkových spojů, vyznačování polopřímek

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 proměny a jejich příčiny u2013 vlastnosti látek

Sklenice - kresba

8. u2013 12. února

ČJ

M

 

PRV

VV,PV

  

Podstatná jména u2013 pády

Procvičování násobilkových spojů, rýsování úseček dané délky

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS - pokusy

Skládačka - valentýnské přáníčko

15. u2013 19.

února

 

 

 

Jarní prázdniny

22. u2013 26. února

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

Podstatná  jména - pády

Procvičování násobilkových spojů

Průřezové téma LES POD LUPOU u2013 zima

Plakát k průřezovému tématu

 

 

Sloh u2013 plakát u2013 popis činností

 

 

Měsíc Velkého kalkulátora

 

VÁŽENÍ RODIČOVÉ!

DĚKUJI VÁM, ŽE JSTE SPOLEČNĚ SE SVÝMI DĚTMI CELKEM DOBŘE PŘEŽILI ŠKOLU V PŘÍRODĚ. NA HORÁCH NÁM BYLO MOC FAJN, JEN TA VIRÓZA DRUHÝ TÝDEN NĚKTERÝM DĚTEM TROCHU POKAZILA POBYT NA ČERSTVÉM VZDUCHU. MRZÍ MĚ TO, SNAŽILA JSEM SE OPRAVDU, CO JSEM MOHLA, PŘEDEJÍT VŠEM ONEMOCNĚNÍM, NICMÉNĚ JSEM NA VŠECHNO NESTAČILA. JE MI LÍTO, ŽE VOJTA, HONZÍK, VAŠÍK, VERČA, PÉu008dA  JEŠTĚ STÁLE DOLÉČUJÍ SVÁ BOLENÍČKA A POSÍLÁM JIM POZDRAVY OD VŠECH UŽ ZDRAVÝCH. ASPOŇ NA FOTKY UŽ SE MOHOU PODÍVAT...

ZÁROVEŇ VÁM POSÍLÁM DALŠÍ ČÁST PLÁNU PRÁCE PRO TROJKU, TAK JAK JE PŘIPRAVENÁ PRO PŘÍPADNOU INSPEKCI.

LISTOPAD

Matematika

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 porovnává čísla do 1 000

       - zná algoritmus řešení jednoduché rovnice typu n + 3= 10

       - dělí v oboru násobilek 1 u2013 10

       - řeší příklady se závorkami

 

Rozvíjené kompetence:

k učení u2013 žák si rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si      

                algoritmu řešení rovnic

komunikativní u2013 žák je veden k tomu, aby používal vhodné matematické symboly a uměl          

                           slovně vyjádřit postup při řešení příkladů

pracovní u2013 žák je veden ke kvalitně odvedené práci      

 

 

Český jazyk:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 poznává vyjmenovaná slova po B a L. používá je

       - píše pohlednici, dopis, adresu
       - požádá vhodným způsobem o informace, podá stručné informace

       - píše dopisy, pohlednice, adresu

 

Rozvíjené kompetence:

komunikativní u2013 žák je veden ke kulturní úrovni komunikace

                         - žák je veden ke zvládnutí komunikace s jinými v obtížnějších situacích

sociální a personální u2013 žáci jsou vedeni ke zvládnutí situace, kdy se potřebují navzájem

občanské u2013 žák se učí rozpoznávat pozitivní a negativní projevy chování lidí

pracovní u2013 žák je veden ke zvládnutí adaptace na změněné pracovní podmínky                

 

 

Prvouka:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 vyzná se v turistické mapě

       - doporučí spolužákům vhodná místa pro volný čas

       - uvede příklady půd, hornin a nerostů v regionu, a jejich využití

 

Rozvíjené kompetence:

k učení u2013 žák je veden k tomu, aby učivo používal jako prostředek k získání aktivní     

                dovednosti

k řešení problémů u2013 žák je podporován při různých přijatelných způsobech řešení problému

komunikativní u2013 žák je veden k naslouchání druhému

                        - žák je veden k pozitivnímu vnímání své obce a ostatních lidí

sociální a personální u2013 žák je veden k toleranci a uznání přirozené autority svých spolužáků

občanské u2013 v žácích je upevňována hrdost na svou obec

 

 

 

 

 

2. - 6.

listopadu

 

 

 

 

 

Škola v přírodě

HLEDÁME SPRÁVNÝ SMĚR u2013 světové strany, směrová růžice, kompas

9. u2013 13.

listopadu

 

 

 

 

 

Škola v přírodě

HLEDÁME SPRÁVNÝ SMĚR u2013 turistická mapa, vrstevnice

16. u2013 20. listopadu

 

 

 

 

 

ČJ

M

 

PRV

 

VV,PV

Vyjmenovaná slova po B

Porovnávání čísel do 10 000, rovnice typu n+3=10, dělení 1,2,3,4,5,10

ODKRÝVÁME POKLADY MATKY ZEMĚ - půda

 

----

23. u2013 27. listopadu

 

 

 

 

 

 

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

Vyjmenovaná slova po L,

Operace se závorkami do 1 000, dělení 6,7,8,9

ODKRÝVÁME POKLADY MATKY ZEMĚ u2013 horniny a nerosty

Ilustrace vyjmenovaných slov, výroba těles z papíru

 

Sloh - dopisy, pohlednice, adresa

        - popis činnosti

 

Škola v přírodě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC

Matematika

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 zná algoritmus řešení jednoduché rovnice typu n u2013 3 = 10

       - řeší slovní úlohy na porovnání dvou trojciferných čísel

       - písemně sčítá a odčítá v oboru do 1 000, užívá sčítání a odčítání v oboru do 1 000 při     

          řešení praktických úloh

       - odhaduje výsledek

 

Rozvíjené kompetence:

k učení u2013 žák si rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si 

                algoritmu řešení rovnic

k řešení problémů u2013 žák si rozvíjí logické a kombinatorické myšlení při řešení problémových

                                 úloh

pracovní u2013 žák je veden k adaptaci na změněné pracovní podmínky

 

 

Český jazyk:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 poznává vyjmenovaná slova po M, P a S, používá je

       - sděluje ústně i písemně přání a pozdravy

       - sestaví pozvánku na akci

       - uvítá návštěvu

       - pracuje s chybou v chybně napsaném textu

     

Rozvíjené kompetence:

komunikativní u2013 žák je veden k pozitivní reprezentaci své osoby a školy na veřejnosti

sociální a personální u2013 žák je veden ke spolupráci se žáky se speciálními vzdělávacími

                                     potřebami ve třídním kolektivu

pracovní u2013 žákovi je vytvářeno tvořivé pracovní prostředí

 

 

Prvouka:

Konkretizovaný výstup:

Žák u2013 uvede základní vlastnosti látek

       - uvede příklady změn látek

       - orientuje se v čase

 

Rozvíjené kompetence:

k  učení u2013 žák se setkává i s učivem rozšiřujícím, je však po něm požadováno osvojení pouze

                učiva klíčového

k řešení problémů u2013 žák se učí nebát se problémů, hovořit o nich a přijímat zodpovědnost za

                                 své chování

komunikativní u2013 po žácích je vyžadováno dodržování pravidel stanovených ve školním řádu

 

 

 

 

 

 

30.11 u2013 4.

prosince

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Vyjmenovaná slova po M

Stavby z krychlí, plánky, jednotky času, převody

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 čas

Výrobky z vizovického pečiva

7. u2013 11. prosince

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Vyjmenovaná slova po P

Rovnice typu n u2013 3 = 10

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 hmotnost

Prostříhávané obrázky na okna

 

14. u2013 18. prosince

ČJ

M

 

PRV

 

VV,PV

   

Vyjmenovaná slova po S

Nákupy, odhady, slovní úlohy, písemné + a u2013 do 1 000 s přechodem

ZKOUMÁME VĚCI KOLEM NÁS u2013 teplota

 

Tradiční výrobky Vánoc

21. u2013 22. prosince

ČJ

M

VV,PV

 

Tradice adventu

Nákupy

Vánoční blahopřání

23.12. -3.1.

2010

 

 

Vánoční prázdniny

 

Sloh u2013 přání, blahopřání, pozvánka

 

Měsíc adventu

 

Den vánočních tradic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodičové!

Vítám Vás ve třetí třídě - knečně jsem se donutila začít s vámi tímto způsobem komunikovat a doufám, že mi to vydrží co nejdéle. 

Máte zde plán práce na říjen V září jsme hlavně opakovali a procvičovali učivo ze druhé třídy.
V prvouce si letos budeme hrát na mořeplavce - objevitele. Vesmírem jsme proletěli jen tak lehounce- orientačně.Teď se zaměříme na rodinu a místo, kde žijeme.
Prvouka nám bude prolínat celým učivem a proto prosím maminky, aby dětem připravily větší bílá trika. 19. října si je námořicky obatikujeme a budou nám sloužit jako školní stejnokroj.
 
Už se skoro všichni moc těšíme na školu v přírodě. Schůzka rodičů bude v pondělí 19.10. v 16.30.
V úterý 27.10. běží děti podzimní kros a pak jsou tři dny volna - státní svátek a podzimní prázdniny. S dětmi se uvidíme až v pondělí při odjezdu na školu v přírodě.
( P.S. Ať dělám, co dělám, barva textu nejde momentálně vůbec změnit.)

.

5. - 9. října

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Slovesa u2013 slovesné kategorie ( číslo, čas)

Rozšíření číselného oboru do 1 000, násobení 100, sudá u2013 lichá

PŘED VYPLUTÍM u2013 škola, obec, město (plánek místa bydliště, starosta, přírodní a umělé prvky v krajině, památná místa)

Dekorace kelímků, sázení rostlinky

12. - 16. října

ČJ

M

PRV

 

VV,PV

 

 

Slovesa u2013 infinitiv

Zaokrouhlování na 10, 100, úsečka, čtvercová síť, polopřímka

PŘED VYPLUTÍM u2013 povrch krajiny, obzor, znázornění krajiny, model, plán

Moje rodina

19. - 23. října

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Význam slova, příbuznost slov

Písemné + a u2013 do 1 000 bez přechodu, rovnoběžky, různoběžky

PŘED VYPLUTÍM u2013 vyvýšeniny a údolí, úpatí, úbočí, vrchol

Batikování triček

26.- 27. října

(Podzim.

prázdn.)

ČJ

M

PRV

VV,PV

 

 

 

Obecné seznámení s řadami vyjmenovaných slov

Kruh, kružnice, krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel, koule

PŘED VYPLUTÍM u2013 mapa, turistická mapa

Příprava sešitu na školu v přírodě

 

 

CO NÁS ČEKÁ_?

Nejvýznamější událostí pro děti bude pravděpodobně spaní ve škole. Naplánovala jsem ho na úterý 16.6. Děti mohou zůstat ve škole, nebo se v 17  hodin vrátit. Potřebují spacák nebo nějakou přikrývku, něco na spaní, prádlo a ponožky na druhý den a možná kartáček, pastu a hřeben :-D. Budou mít zajištěnou polévku k večeři, snídani a svačinu na druhý den. většinou nám maminky i napekly různé buchty, takže děti měly stále co mlsat. 

POZVÁNKA

Ve čtvrtek 28.5. budeme ve třídě vybírat pět nejlepších recitátorů, kteří budou naši třídu reprezentovat v pátek 29.5. na půdě před celou školou. Zveme všechny, kdo mají možnost, chu? a čas, aby nám přišli ve čtvrtek pomoci s výběrem. Zároveň vám předvedeme, jak si vedou jednotliví čtenáři.....Můžete přijít i v pátek - po svačině bude celoškolní finále básničkového měsíce.

JAK JSME JELI  19. 5. NA VÝLET

Přestože předpověď počasí tvrdila, že v úterý bude jen zataženo, od rána pršelo. Pršelo vytrvale a dost kvalitně. I tak jsme  se s optimismem vypravili na cestu. Před Turnovem nám zavolali ze Š?astné země, a? tam nejezdíme, že v dešti nefungují.Protože fakt stále pršelo(hodně) a vypadalo to , že nikdy nepřestane, zvolili jsme nabídnutou alternativu - IQ centrum v Babylonu v Liberci.
Zvládli jsme počáteční vlastní nedůvěru v prostředí a jejich provozní překážky( nejprve nás nechtěli, že už mají plno, pak neměli kam složit naše batohy...), překonali jsme příliš inteligentní turnikety, dostali se nejprve do bludiš?, a pak už bylo všechno prima. Děti nevěděly, co mají navštívit dříve, u čeho se zastavit déle....Braly sice všechno jako hračky a tak záměr pořadatelů pochopit smysl fungování věcí zůstal mnohde nevyslyšen, ale bavily se všechny tak dobře, že jim dvě hodiny utekly jako voda. Dostavil se hlad a žízeň a počasí se mezitím opravdu umoudřilo, a tak jsme se po obědě od maminek rozhodli, že když už jsme v Liberci, že vyvětráme rozpálené dětské hlavy v Zoo.
Děti se pohybovaly po areálu samy(kromě 1.třídy) a chovaly se opravdu moc pěkně. Nikdo se neztratil, nikdo nelumpačil a nevymýšlel hlouposti. Spokojenou tečkou za celým dnem byl nákup suvenýrů a občerstvení a zajímavé atrakce na dětském hřišti...
Výlet měl nakonec veliký úspěch a už se těšíme na další!


DEN MATEK
V úterý 5.5. zveme všechny maminky na oslavu Dne matek. Toto odpoledne by mělo být pro vás za odměnu za všechnu starost a péči o svá robátka, takže jestli máte chu? a čas, přijďte si v 15 hodin odpočinout do školy. Budete mít možnost si vybrat z různých činností - pracovat s hlínou, vyrábět si kytičku z papíru, nakreslit si přáníčko, vymyslet básničku- každá, co je jí příjemné. Od 16 hodin vám zazpívají sbory a děti předvedou, co se naučily na kroužku kláves.

ŘÍJEN 2008
Ve druhé třídě se děti učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem ŠKOLA JE DĚTSTVÍ, DĚTSTVÍ JE ŠKOLA.

Letos nám s učením pomáhají pohádkové bytosti. Každý týden (pokud nejsou prázdniny nebo ředitelské volno) přichází mezi nás nová postava. Už u nás byl Kašpárek, drak, král, princ a princezna, Honza a duch. Každá postava nám přináší něco nového - například druhy vět, dělení slov na slabiky, velká písmenka u vlastních jmen, abecedu, popis postavy a pracovního postupu. Děti se s nimi učí řešit slovní úlohy a rozumět osové souměrnosti. Hodně jsme si užili s Honzou při pečení buchet. Někteří sice měli problém s balením buchty a každá byla jinak veliká, ale při pečení provoněly celou školu a ostatní třídy se jen závistivě oblizovaly.

A na konec jedna krásná slovní úloha. Děti měly za úkol vymyslet slovní úlohu s princem nebo princeznou. Většině se to povedlo, jen dvě to ještě nezvládly. Vznikly  přibližně takové úlohy - Princ měl 20 mečů. 9 jich zlomil. Kolik mu jich zbylo? nebo Princezna měla 20 korálků. 12 jich ztratila. Kolik jí zbylo?.
A  z Lucky bude jednou pohádkář 
BYL JEDEN PRINC KTERÝ CESTOVAL DO HRUZNÝCH ZEMÍ.JEDNOHO DNE NAŠEL V ZEMI PRYNCEZNU   V ĚSKYNI KDE ŽIL DRAK A TOMU DRAKOVI TEN PRYNC MU USEK 4 HLAVI. ZBYLO MU 6 HLAV. KRAL S NIM PRYNCEZNU OŽENIL A DAL MU TRUN. ( Lucka Škvrnová, neupravováno )