A na závěr...


Pokud si projdete část “aktuální informace”, zjistíte, čím vším jsme ještě v červnu prošli a nebylo toho málo.
Ještě jednou bych chtěla všem dětem i rodičům poděkovat....Bylo nám fajn.....Snad se každý snažil “dávat”.......užívejte krásné prázdniny.....a někdy....

Květen - měsíc poezie
29.5. 2009

Květen je jako již každoročně v naší škole měsícem poezie. Děti si vybírají básně a snaží se, co nejlépe je přednést - recitovat. Samozřejmě panuje tréma a nervozita. Probíhá nejprve třídní kolo. Společně s rodiči vybíráme pět nejúspěšnějších dětí, které reprezentují třídu ve školním kole recitace na půdě. Myslím, že letos děvčata předvedla špičkové výkony a zcela převálcovala naše chlapce !! Děvčata předvedla vlastní nastudování balady “Zlatý Kolovrat” od K.J. Erbena a vystoupení korunovala Áďa Šulcová svým přednesem “Polednice” od téhož autora.
Mrkněte na videa a posuďte sami :-).

 


Královská cesta - Praha
26.5.2009

fotogalerie

Výletu jsme se účastnili naprosto všichni, což bylo výborné. Počasí nám přálo až příliš, byla krásná viditelnost. Královskou cestou nás provedla průvodkyně - slečna studentka VŠ. Sdělila nám mnoho zajímavých informací, pouze se nám zdálo, že byla příliš rychlá. Vzhledem k počasí bychom uvítali volnější chůzi s častějšími přestávkami.
Myslím, že každý si musel uvědomit jedinečnost krásy staré Prahy, dokonalé stavby chrámů, kostelů a ostatních budov, které jsme míjeli. Z důvodů časových jsme nenavštívili vnitřek Katedrály sv. Víta, tak snad rodiče napraví :-) (dlouhé fronty). Na Staroměstském náměstí jsme mohli ve 13,00 hod sledovat nádherný orloj, v dolní části Václavského náměstí jsme měli čas i na drobné nákupy - huráááá!
Voskové figuríny - také zajímavé!!!
Děkujeme p. Mňukové - super doprovod!!!
Děti byly fajn!!!


Školní výlet
19.5.2009

Téměř aprílový se mohl zdát náš letošní školní výlet. Už podruhé nám deštivé počasí překazilo původně plánovaný výlet do Radvánovic u Turnova :-( Operativně jsme dohodli náhradní variantu, která, jak se nakonec ukázalo, vůbec nebyla špatná :-) Navštívili jsme Babylon - IQ Park v Liberci, odpoledne jsme zavítali do ZOO. :-) :-)
Nakonec krásný výlet!

Templ - dílny
5.května 2009

Dnes jsme se trochu ponořili až do doby kamenné. Děti si vyslechly zajímavá vyprávění a informace týkající se této doby. Vyzkoušely si řezání kůže pazourkem, vrtání kamene bezovou větvičkou a drcení obilí. Velice zajímavé byly  také informace o “ u00d6tzi ” - muž z ledovce www.icemanphotoscan.eu, na závěr jsme si koupili pazourek
fotogalerie-třída

 


Zdravověda
28.duben 2009

V tomto roce jsme již podruhé prošli základním výcvikem v poskytování první pomoci. Musím říci, že děti si z podzimu dost informací pamatovaly a své vědomosti ještě rozšířily. Každý si vše prakticky vyzkoušel a prošel i písemným testem.
foto - přiložené

Cvičení v přírodě
22.duben 2009

Oslava Dne Země proběhla v přírodě. Zvolili jsme trasu podél Jizery, směr Radouč - chráněná oblast, cestou zpět - přehazovaná - hřiště Podlázky.
Počasí bylo opět vynikající. Během cvičení v přírodě jsme zopakovali již známé věci - orientace v přírodě - buzola- azimut, světové strany, názvy stromů a bylin, živočichové a rostliny v chráněné oblasti Radouč. Děti byly předem rozdělené do prac. skupin. Skupiny nás během cesty informovaly o ochraně vody, vzduchu, půdy, živočichů a rostlin.
Cestou jsme mysleli i na Janču a Ondru, kteří se potili u zkoušek!!!

 


Slavnost zkoušek
21.duben 2009

Slavnosti nám opět ukázaly, kde máme nějaké nedostatky, co je potřeba dotahnout a dopilovat!!! fotogalerie

Jarní kros
duben 2009

A jak dopadl náš úplně poslední kros???

Počasí bylo ideální pro běh. Všichni úspěšně absolvovali tra?, jen Vojta ztratil cestou botu :-(. Startovali chlapci a dívky společně, chlapci běželi 4 kola, dívky 3 kola. Již tradičně stáli pá?áci na trati, aby podpořili, povzbudili, či vypomohli v nesnázích...

Konečné výsledky :

dívky: 1. Simona Kávová       7:50          chlapci: 1. Jakub Živný        8:59
          2. Jana Švejdová        8:40                      2. Dominik Wudy    9:58
          3. Bára Žitníková        9:24                      3. Michal Šimek     10:15
          4. Adéla Šírová         10:00                      4. Pavel Káva        10:21
                                                                      5. Tom Trepák       10:25
                                                                      6. Petr Čeřovský     11:27
                                                                      7. Vojta Hrůza        11:29 bez boty!!!
                                                                      8. Ondra Konečný   12:03
                                                                      9. Véna Balcar        14:00
                                                                     10. Jirka Novák        14:30
                                                                     11. Jan Bulíř            14:45
                                                                     12. Lukáš Falta        16:42


Den naruby
1.duben 2009

Tento den již tradičně děti milují. Sám název napovídá, co se asi děje - vše naruby. Dnes jsme psali zrcadlově, levou rukou, nohou, se zavázanýma očima. Četli jsme zprava doleva,....Děti si mohly vymyslet svá různá oblečení - vše naruby. Dokonce do naší třídy zavítal i jeden bezdomovec, ale svačinu měl celkem bohatou :-)
Někteří žáci si připravili učební činnosti a vyzkoušeli si - celkem úspěšně - roli učitele. Naučili nás skládat květ tulipánu, museli jsme si napsat testík (přísné paní učitelky) a zvládli jsme spoustu dalších činností. Dětem - učitelům - děkujeme za přípravu a odvedenou práci.

Březen
dravci, měsíc knihy a internetu a vítání jara

Knihám se věnujeme celoročně.
Úkolem našich dětí je hlasité čtení každý den!! Na březen jsme připravili další úkoly, které se týkaly dětské knihy, autorů a ilustrátorů. Děti se s úkoly celkem dobře vypořádaly, mladší samozřejmě s pomocí rodičů, či učitelů.
Závěrečné březnové pondělí jsme uspořádali “ maraton ve čtení ”. Vydrželi jsme číst od 9,30 do 11,30. Zvolili jsme knihu Ondřeje Sekory: “Knížka Ferdy Mravence”. Ve čtení se střídali žáci všech tříd. Každý si mohl vyzkoušet hlasité čtení ve velkém prostoru. Někomu se dařilo číst lépe, někdo zjistil, že musí doma více trénovat!

V březnu nás také navštívila paní, která se zabývá chovem dravců v chovné stanici. Přivezla asi 12 vzácných dravců. Akce byla velmi poučná a zajímavá.
foto - galerie

Moc hezká akce bylo vítání jara. V pátek 20. března přišly děti v jarním oblečení. Celá půda nám krásně jarně provoněla a rozkvetla.
foto - galerie škol.

 


Kalkulátor - finále
27.2.2009

Závěr února již tradičně patří finále “Kalkulátora”. Na pomyslný vrchol se probojovali Janča a Vojta. Finále lépe zvládla Janča (super čas - 150 příkladů) a dovolila si odsunout Vojtu - v den jeho narozenin - na pěkné druhé místo. Třetí místo po urputných bojích patří Jirkovi a čtvrtý také vynikající výkon Pavla Kávy!
Musíme ještě ocenit práci Petra Čeřovského a Jakuba Živného - počítali, počítali a počítali (a vůbec nezlobili) - stihli vypočítat i 600 příkladů velké násobilky!!!

Výsledky:

1. Jana Švejdová
2. Vojta Hrůza
3. Jirka Novák
4. Pavel Káva


Hvězdárna
25.2.2009

Na závěr přírodovědného učiva o vesmíru jsme se rozhodli navštívit zdejší hvězdárnu při 9.ZŠ. Sešli jsme se před 17.00 hod, abychom v případě příznivého počasí mohli pozorovat i večerní oblohu. Nejprve jsme v astronomické klubovně sledovali projekci na téma “sluneční soustava”, žáci si aktivně zopakovali, doplnili a rozšířili informace o jednotlivých planetách, upřesnili si základní orientaci na obloze. Poté jsme vystoupali do kupole. Nepršelo, ale obloha byla zatažená, což nám bránilo v pozorování objektů oblohy. Hvězdářským dalekohledem jsme se nakonec přece jenom podívali!
Vždy? letos slavíme 400 let od doby, kdy Galileo Galilei poprvé sledoval oblohu hvězdářským dalekohledem!!!
Cesta dolů z kupole byla také zážitkem :-)
Průvodce-přednášející byl velice ochotný a trpělivý, celá akce byla přínosná a srozumitelná. Děkujeme.
http://hvezdarna.mb-net.cz/

Snad nám doběhnou i nějaká foto (případně zveřejníme).


Jarní prázdniny
14.2.2009

Pokud máte volnější program během jarních prázdnin a chu? zhlédnout zábavný hudební program, navštivte akci “Medvídek dětem”.
14. 2. 2009 od 10,00 do 16,00 můžete v obchodním centru NISA Liberec vidět módní přehlídku, soutěže pro děti, pěvecké a taneční vystoupení,....Bavit se můžete až do 16 hodin, asi kolem 11. hod by měla vystoupit se svým tanečním číslem děvčata Barča, Janča, Simča a Adéla (Cheerleaders ZŠ Dalovice). Držíme palce!

Děvčata byla úspěšná a spokojená, ale tréma prý byla :-). Nejvíce si užívaly módní přehlídku. A jaké si vybraly modely, mrkněte do fotogalerie ! Hmmm......:-)  :-)


Kalkulátor
únor 2009

Je tu začátek druhého pololetí - únor - a s ním i náš KALKULÁTOR. Jako každý rok máme i letos připraveno 600 příkladů malé násobilky pro každého žáka 2. - 5. třídy. Celý únor žáci “trénují”, samozřejmě, snaží se počítat s co nejmenším počtem chyb. V závěru měsíce proběhnou třídní kola - tzv. pavouk. Z každé třídy nám vyjdou dva finalisté, kteří se utkají ve velkém finále “na půdě”.
Všem držíme palce!!!


Návštěva z Číny
27.1.-29.1.2009

Matúš nás navštívil na delší dobu, což bylo velice příjemné. Děti se vzájemně užily a potěšily. Také jsme povyprávěli, co nového se přihodilo,....Matúš nás seznámil s některými aktivitami a činnostmi, které si v tamější škole oblíbil. Během hodin angličtiny mě již celkem zdárně zastoupil :-).
Matúš však přijel hlavně z důvodu pravidelného přezkoušení znalostí z českého jazyka a matematiky. A vysvědčení nakonec získal!
Setkání bylo milé, díky.

 


Slavnost zkoušek
20.1.2009

A nadešel opět čas testování a hodnocení. Pololetní Slavnost zkoušek prověřila znalosti pá?áků z matematiky, českého jazyka a vlastivědy. V dalších dnech proběhla “slavnost” i z přírodovědy a z angličtiny. Žáci se již seznámili s dosaženými výsledky. Někteří jsou se svou prací spokojeni, někteří si myslí, že to mohlo dopadnout trochu lépe!

 http://picasaweb.google.cz/ivakuci 


Advent
prosinec 2008

Adventní doba byla jako již každoročně ve znamení krásných vánočních tradic. Děti tvořily ozdoby z vizovického těsta, zdobily perníčky, odlévaly olovo, vymýšlely svá dětská přání - Mikulášské vousy. Celý adventní čas se linuly školou příjemné vánoční koledy, děti také potěšily svým zpěvem mnoho lidí, rodičů, důchodců i lidí z léčeben. Oslava sv. Lucie byla dnem, na který se děti moc těšily, zvláště pá?áci. V maskách Lucií - bíle zahalené ženy s vařečkami a metličkami - chodili po třídách a za doprovodu říkadel a zpěvu kontrolovali, jak bylo ve třídách uklizeno. Vánoční čas byl zakončen posezením s rodiči a závěrečným rozloučením ve třídách. Děti si vybalovaly dárečky z ponožek, pouštěly lodičky a všichni jsme se loučili,....třeba i krásnými písničkami u kláves....... přáli jsme si krásné svátky.....

http://picasaweb.google.cz/ivakuci


Škola v přírodě
3.11. - 14.11.2008

Na Tetřevích boudách v Krkonoších ( asi 1030 m n. m.) jsme prožili opět jednu příjemnou školu v přírodě. Kromě Adiny Šulcové a Honzíka Bulíře, kteří onemocněli, jsme se zúčastnili všichni. Dorazil i Matúš z Číny, to si přece nemohl nechat ujít:-) ! I když počasí nebylo úplně super, na náladě to nikomu neubralo! Snažili jsme se co nejvíce času trávit venku, hlavně proto jsme sem jeli. Pan učitel připravoval různé zajímavé hry v terénu, které podle pozdějšího průzkumu u pá?áků získaly vysoké ohodnocení:-):-) Úspěšně jsme zvládli i dva celodenní výlety, které přispěly k lepšímu poznání východních Krkonoš. Každý večer byl vyplněn nějakou společnou činností - turnaj v dámě, origami, zpívání s kytarou, stezka odvahy, modní přehlídka, do-re-mi,.....Samozřejmě jsme se také stíhali učit a číst si. Připočteme-li k tomu všemu ještě výbornou “kuchyn”, vstřícný a ochotný personál...snad nebylo nic, na co bychom si mohli stěžovat!! A samozřejmě děti byly skvělí, nezklamaly....;-)


Podzimní kros
15.10. 2008

Máme za sebou v pořadí již 9. kros. Na jaře nás čeká závěrečný 10. (z pohledu “pá?áků”;). Počasí bylo ok, takže i celý závod se vydařil. Ve výsledcích žádné velké změny, museli by Kuba s Adinou chybět, aby se s pořadím trochu zamíchalo :-). Takže výsledky následující:

Dívky běžely již 3 kola(asi 2 400m)

1. Adina Šulcová, 2. Simona Kávová, 3. Jana Švejdová a Bára Žitníková,   Adélka Šírová skončila pádem hned na startu

Chlapci běželi 4 kola (asi 3 200m)

1. Jakub Živný, 2. Michal Šimek, 3.Dominik Wudy, 4. Pavel Káva

Ostatní výsledky i s časy najdete na nástěnce ve škole


CVIČENÍ V PŘÍRODĚ
7.10.2008

V úterý jsme navštívili zdejší “Ekocentrum Zahrada” při DDM v Mladé Boleslavi. V areálu byla připravena přírodovědná naučná stezka. Děti si otestovaly své znalosti z oblasti přírody formou připravených otázek. Zároveň si prohlédly živočichy místní mini ZOO a rostliny v botanické zahradě. Samozřejmě nechybělo zasloužené občerstvení v útulné přilehlé kavárně.

Počasí nám také přálo!!


ZDRAVOVĚDA
6.10.2008

V pondělí 6.10.2008 se zúčastníme základního zdravotnického výcviku. Akce proběhne na 9.ZŠ. Půjdeme pěšky, s sebou batoh, pláštěnku, svačinu, sportovní oblečení a obutí. Na oběd se vrátíme do školy, odpoledne proběhne normální výuka.

Akce byla dobře připravena. Děti pracovaly ve skupinách, seznámily se s různými typy zranění a poskytování první pomoci. Vše si mohly i prakticky vyzkoušet. Dětem se práce dařila. Áďa Šulcová byla dokonce odměněna za výborné znalosti i dovednosti v oblasti zdravovědy.

 


Vystoupení J. Uhlíře
1.10.2008

Ve středu jsme si společně s panem Uhlířem zazpívali jeho nejznámější písničky z pohádek...

 


co nového v září


Sešli jsme se po prázdninách ve stejném počtu - 19. Matúš pokračuje v úspěšném studiu v Číně, navštívil nás pouze v srpnu na standardní přezkoušení (zda-li nezapomněl mluvit česky). Září jsme věnovali opakování učiva z minulých ročníků.

jsou z nás "PÁ?ÁCI"Školní výlet
28.5.2008

Prachov se vydařil.

Vláčkem do Libuně, asi 8km krásnou přírodou Českého ráje, pochod s černým kotětem, veverka v kleci, míčové hry, “důležitý” nákup suvenýrů, malá prohlídka zříceniny Pařez, pěkně velké obydlí černých mravenců, turisté z Anglie, také stavba lesních příbytků a mnoho dalších zážitků i nových poznatků jsme si odnesli z našeho výletu. A z Hrdoňovic vláčkem “hurá” zpět do MB.

Doufám, že si již nespleteš sedmikrásku s kopretinou a víš, že jsme šli pískovcovými skalami a také víš, co je smíšený les a ........ :-)  (když zpíváš, tak v lese potichu!)


Třídní kolo v recitaci
22.5.2008

Část dnešního dopoledne jsme věnovali recitaci - květen je již tradičně v naší škole měsícem poezie. Každý žák má možnost sám vybrat si básničku či nějaký úryvek z prózy přiměřené obtížnosti. My už jsme dnes jen hodnotili a vybírali ty nejlepší, kteří si co nejlépe připravili svůj přednes. S hodnocením a výběrem nám pomáhaly také maminky, které se přišly podívat a podpořit přednášející :-) Některým dětem se přednes moc vydařil, u některých se malinko dostavila tréma, což byla škoda a bohužel “některý” se ani nenaučil :-(

Do zítřejšího školního kola - jedná se spíše o přehlídku - byli nakonec vybráni :

Adina Šulcová, Petr Čeřovský, Vojta Hrůza, Adélka Šírová a Honza Paul- tak jim držíme palce!!!


Dopravní hřiště
20.5.2008

V úterý jsme odjeli na dopravní hřiště, kde jsme prokazovali praktické dovednosti i znalosti silničního provozu. Děti získaly tzv. průkaz cyklisty a jako dárek krásné výrazné vesty na kolo. Myslím, že všichni byli spokojeni i ti, kteří ještě průkaz nezískali - nedosáhli stanovený počet bodů v testu. Další šanci budou mít ve škole.

Slavnost zkoušek
29.4. 2008

Děti si postupně již od první třídy zvykají na tuto pracovní zátěž. Konkrétně tato práce byla celkem rozsáhlá. Až na malé výjimky toto množství děti celkem bez problémů zvládly. V červnu nás čeká ještě závěrečná Slavnost.

Jarní kros
28.4.2008

Jako již tradičně dívčí kategorii vyhrála Adina Šulcová a mezi chlapci byl opět nejrychlejší Jakub Živný. Gratulujeme! Poslední šance v páté třídě, překoná je přece někdo??

Den Země
24.4. 2008

Den Země jsme si přesunuli na 24.4.2008 z důvodu počasí. Celý den děti pracovaly opět ve skupinách-mixech na různých stanovištích v okolí školy. Znovu si zopakovaly správné třídění odpadu, učily se poznávat názvy stromů a rostlin v našem okolí, odhadovaly a měřily obvod stromu, prakticky studovaly vývojová stadia žáby ( jezírko na zahradě),také zakreslovaly kvetoucí rostliny a živočichy, které zahlédly cestou. Ve zbývajícím čase vymýšlely básně s danou tematikou. Veršování dopadlo docela pěkně....:-) příspěvky přidáme.

BOROVICE
24.4.2008

Již asi 25 dní uplynulo od výsevu borovic. Seli jsme borovici lesní - 23 ks, borovici černou - 33 ks a 5 kusů borovice limby. Nejvyšší klíčivost jsme zjistili u borovice černé - 26 kusů. “Stonek” je zatím asi 7 cm vysoký a první “jehličky” jsou dlouhé 2,6 cm. Tom s Jirkou pečlivě měří a zapisují přírůstky zhruba každý druhý den. Ostatní děti samozřejmě také sledují vývoj a růst jednotlivých borovic. Je to pro nás velice zajímavé!!!!


První klíčky
9.4.2008

Je středa 9. dubna, uběhlo 10 dní od výsevu a objevují se nám první 3 klíčky u borovice černé a lesní. :-) :-) :-)

TŘÍDÍME ODPAD?
8.4.2008

Dnešní den se nám moc vydařil a každému určitě přinesl mnoho nového. V rámci aktivit ke Dni Země jsme požádali odborníka z Ekocentra Zahrady DDM Honzu Cindra, aby nám objasnil metody a možnosti třídění odpadu. Ačkoliv naše děti mnohé znají a i dělají, bylo co poslouchat i vyzkoušet si. To, že recyklací papíru vzniká opět papír, asi každý věděl. Ale, že třeba mikina či bunda vznikla  z pet lahví, bylo pro většinu záhadou. A víte, že hmotnost letáků, které dostáváme do schránek, se za rok vyšplhá až na 21 kg !!! Děti pracovaly nadšeně. Formou kvízu ve skupinách - mixech - si mohly vyzkoušet své znalosti. Kromě oceněných skupin si na závěr každý odnesl malou drobnost.

Akce byla přínosná a věřím, že i v těch rodinách, kde se doposud odpad netřídil, možná se začne !!! Alespoň se pokuste !!!


MĚŘENÍ
2.4.2008

Celý den jsme věnovali měření - délka, hmotnost, čas, teplota. Děti si přinesly vlastní metry, teploměry, stopky,....Pracovaly ve skupinách podle předem stanovených úkolů. Praktické činnosti děti vždy vítají a s nadšením plní. S výsledky měření jsme dále pracovali, zjiš?ovali jsme různé průměrné hodnoty, odhady - odchylky a hodnoty měření jsme také znázorňovali do grafů.

A co jsme kromě jiného zjistili? Nejlehčí školní tašku ve třídě nosí Honza B. - 3kg 100g (“ Denně si beru rozvrh a podle něj si připravuji učení do tašky” :-). ) Nejtěžší tašku má Dominik W. - 6kg 200g (“Nepřipravuju si učení podle rozvrhu, co kdybych něco zapomněl!” :-( )  Jo, jistota je jistota, ale co ta páteř ?!

 


Den naruby -APRÍL
1.4.2008

Tento den se koná již tradičně a děti se na něj vždy těší. Zkouší číst odzadu, psát zrcadlovým písmem, levou rukou, ústy, nohou  - někomu se daří, někdo má problémy. I komunikace probíhá v opozitech. Četli jsme též pohádku, která byla opravdu dost nesmyslná, žáci měli text opravit, napsat a doplnit vlastní ilustrací. Myslím, že byli celkem úspěšní. V druhé části dne si někteří celkem zdárně vyzkoušeli roli učitele.

 


DUBEN - " MĚSÍC ZEMĚ "
31.3.2008 - BOROVICE

Měsíc Země - duben - jsme zahájili již v březnu vysetím borovice limby, borovice černé a borovice lesní. Každý žák by měl pečovat o svůj květináč. Brzy vás budeme informovat o prvním klíčku....:-)


Březen - měsíc knihy a internetu
25.3.2008

V úterý po Velikonocích jsme si připomněli u201e Březen u2013 měsíc knihy a internetuu201c. Vybrali jsme oblíbenou dětskou knížku autorky Betty MacDonaldové u201e Paní Láryfáryu201c. Ke společnému čtení (žáci celé školy) jsme se sešli po svačině a u201ečtecí maratonu201c jsme úspěšně ukončili před obědem. Všichni vydrželi, nikdo u201e nezhynul vyčerpánímu201c.

 

Kritické ohlasy našich čtenářů:

Véna :

 u201eČetlo se mi docela dobře, ale šlo by to vylepšit. Čtu rychle, ale nestíhám text. Měl jsem velikou trému, že to pokazím, ale když jsem se rozečetl, už jsem trému neměl!u201c

Míša Š.:

u201eČetlo se mi špatně, také jsem měl trému, nikdy jsem nečetl před celou školou.u201c

Dominik:

u201eČetlo se mi špatně, protože jsem koktal. Měl jsem takový divný pocit, taky jsem měl trému.u201c

Adina :

u201eJá si myslím, že se mi čtení povedlo, myslím, že mi to šlo lépe než jindy. Text se mi zdál dobrý. A ještě si myslím, že děti byly zticha, takže to bylo dobrý!u201c

Pé?a :

u201eMně se četlo dobře, ale měl jsem trému. Měl bych se zlepšit.u201c

Jirka :

u201eMně se četlo v hudebně velmi dobře. Ještě bych si to chtěl zopakovat.u201c

Vojta :

u201eBál jsem se, že to pokazím. Měl jsem hroznou trému a měl jsem tam pár chyb. Vůbec jsem nevěděl, že budeme číst!u201c

Simča :

u201eČetlo se mi docela dobře, ale před stovkou dětí jsem se styděla. Jsem totiž hrozně stydlivá. Myslím, že jsem četla trochu sekaně, hrozně se mi klepaly ruce!u201c:-)

Jakub Ž.:

u201eMěl jsem trému, musím vypilovat koktání a sekání. Pracovalo se mi hůř.u201c

Tom:

u201e Četlo se mi špatně, protože tam bylo hodně lidí.u201c

Ondra :

u201eJá si myslím, že jsem četl tak napůl. Jedna půlka byla dobrá, druhá zas ne. Je to asi tím, že se na nějakém slově zaseknu a pak to jakoby vykoktám. Ale jinak si myslím, že to bylo dobré!u201c

Barča:

u201eČetlo se mi před všemi špatně. Podle mě jsem se zakoktávala. Budu muset trénovat čtení nahlas! Líp se mi čte potichu.u201c

Adélka:

u201eČetlo se mi trochu hůře. Před tolika dětmi jsem se zadrhávala. Měla jsem trému.u201c

Lukáš:

u201eJá si myslím, že jsem četl docela dobře. Taky jsem měl trému.u201c

Janča:

u201eČetlo se mi špatně. Četla jsem potichu a rychle. Text byl docela lehký. Nahlas mi nejde číst, i když čtu doma nahlas.u201c

Pavlík:

u201eČetlo se mi docela dobře. Ale měl jsem velikou trému. Asi jsem to zkazil tím, že jsem se zadrhnul.u201c

Honza P.:

u201eMně se četlo dobře, ale měl jsem trochu trému. Myslím si, že to bylo dobrý. Ještě bych si to zopakoval!u201c

 

Některé kritiky jsou až příliš negativní! Děti i přes trému pracovaly moc pěkně, a hlavně vydržely téměř 3 hodiny nepřetržitého čtení !

O některých nedostatcích víme a snažíme se je odstranit !! Samozřejmě je to opět o každodenním hlasitém čtení !!!

 

Čteš opravdu pravidelně každý den??  :-(

                                                                                                         


A jaké byly pocity....
malá "tiskovka" 13.3.2008

Janča Švejdová

 

Adélka : u201eJani, jaký jsi měla pocit, když sis sedla ke stolu před ostatní děti?u201c u201eNo, bylo to hrozný.u201c

Simona : u201eJančo, když jsi dobojovala, bylo ti Vojty líto?u201c u201eTrochu, ale je to hlavně o štěstí.u201c

Adina : u201eJaničko, chtěla by ses dostat i příští rok do finále?u201c u201eAno, chtěla.u201c u201eA líbil se ti tvůj výkon?u201c  u201eLíbil, ale dalo by se to ještě zlepšit!u201c u201ePřipravovala ses na finále?u201c  u201e Ano, připravovala.u201c

Bára : u201eJani, tušila jsi, že vyhraješ?u201c  u201eMoc ne, Vojta je docela dobrý.u201c

 

 

Vojta Hrůza

 

Jakub Č. : u201eVojto, psalo se ti dobře v tělocvičně?u201c u201eJo, psalo se mi dobře, jen se mi trochu třásla ruka.u201c

Bára : u201eVojto, když Janička řekla stop, co se ti honilo hlavou?u201c u201eŘekl jsem si, že musím zrychlit, abych byl těsně za ní!u201c

Ondra : u201e Myslel sis, že vyhraješ nad Janičkou?u201c u201eNe, věděl jsem, že prohraju.u201c u201eVojto, měl jsi trému?u201c u201eAno, moc, před tolika očima...u201c

Véna, Míša: u201eVojto podělil ses doma o sladkosti?u201c u201eNo, mamka odjela a my s tátou jsme to snědli.u201c

 


KALKULÁTOR
10.3.2008

Letošní kalkulátor jsme posunuli z důvodu jarních prázdnin až na březen. Děti měly dost času, aby natrénovaly a upevnily násobilkové spoje. Spočítaly celkem 600 tréninkových příkladů, někteří však i 1800 !!!!!

Do finále se po těsných soubojích probojovali Vojta Hrůza a Janča Švejdová. Ve finálovém duelu (celkem 125 příkladů) si lépe vedla Janička.

Všem moc gratulujeme!!!


"o jednoho méně"
31.1.2008

V den pololetního vysvědčení 31.ledna 2008 jsme se rozloučili s Matúšem Marunou. Čeká ho tříletý pobyt v Číně, bude navštěvovat “britskou školu”. Držíme mu palce, intenzivní studium angličtiny je pro něj jistě přínosem !!! Díky internetu jsme v neustálém spojení.

 


Třídní schůze
24.ledna 2008

Ve čtvrtek 24.1.2008 od 16,00 hod se koná schůzka rodičů. Informace o prospěchu a chování v jednotlivých třídách.

 


SLAVNOSTI ZKOUŠEK
22. ledna 2008

V úterý 22. ledna 2008 píšeme pololetní Slavnost zkoušek. Opakujte M, Č podle zadání. Nezapomeňte na slavnostní oblečení, dobrou svačinku, dostatek pití a vitamínů a také talismánka pro štěstí. Vybavený penál a pomůcky na geometrii jsou již samozřejmostí!!!

Paprsek
5.11. 2007

V pondělí se žáci (4., 5. tř.) zúčastní vystoupení pěveckého sboru Paprsek v mladoboleslavském Škoda Auto Muzeu. Děti odjedou v 10,00hod od školy, návrat kolem 12,30 též ke škole.

Halloween
31.10.2007

Ve středu 31.10. oslavíme Halloween. Můžete si přinést slušivé kostýmy- kouzelníků, čarodějů, duchů,.....Výuka bude probíhat podle rozvrhu, bude pouze tematicky zaměřená.... A na závěr...

Áďo, všichni tě moc zdravíme, je nám líto, že jsi tu s námi nemohla být, ale doufáme, že budeš brzy fit!! Halloween se povedl, škoda, že jsme neviděli tvoji bezva masku...Zpívali jsme písničky na půdě, viděli jsme krátký film o Halloweenu, šli jsme v maskách ven, strašili jsme paní uklízečku, ale ta se tolik bála, že ani nevyšla ven. Ve třídě jsme dělali pokusy a na závěr jsme namotávali pusou bonbon na provázku. Až budeš ve škole, tak si to také zkusíš. Vyhrál Lukáš, druhý byl Pé?a a třetí Adélka. Brzy se uzdrav, zdraví 4.A

Janča byla převlečná za kostlivce a já za ježibabu, Simča také za ježibabu   Bára

Nejvíc se mi líbilo, jak paní učitelka Vaňková vyháněla ze zlobivých dětí zlé duchy   Simona

Dnešní den se mi moc líbil  Ondra, Míša, Pavel

 

 


Podzimní kros
18. a 19.10. 2007

Pro nepřízeň počasí jsme letošní kros běželi ve čtvrtek i v pátek, oba dny nám lehce pršelo, takže jsme měli ztížené podmínky. I přesto děti běžely s chutí a výsledky nebyly špatné. Postupně se zvyšuje náročnost: dívky - 4. roč. - 2 kola, chlapci - 3 kola (1 kolo cca.800m). Doufáme, že všichni odvedli výkon na hranici svého maxima, takže všem patří velká gratulace!!

Nejrychlejší čtvr?andou (už tradičně) - Áďa Šulcová

Nejrychlejším čtvr?ákem (také zatím nepřekonán) - Kuba Živný

ostatní výsledky - nástěnka škola


Info schůzka k ŠvP
17.10.2007 v 16,30 hod


Cvičení v přírodě
12.10.2007

Sportovní oblečení, pohodlná obuv, batoh - svačina, pití, pláštěnka

Cvičení v přírodě - návštěva golfového areálu - Michalovice- mělo velký úspěch. I když počasí trochu zklamalo, děti byly maximálně spokojené. Čekalo nás milé uvítání s občerstvením, krátké seznámení s golfem a prohlídka areálu. Každý si prakticky vyzkoušel samotné odpaly pod odborným vedením. Hned jsme odhalili budoucí talenty.....:-)

Jak se líbilo dětem na golfu, si můžete přečíst  v prostorách školy....


Dopravní hřiště
2.10. 2007

Na dopravním hřišti se mi moc líbilo. Naučili jsme se nové věci. Honza B.

...jsme č t v r ? á c i ....
2007-2008

V současné době je nás 20, ubyla dvě děvčata. Takže - 15 chlapců a 5 děvčat !!!
Stále platí:
- každodenní hlasité čtení
- průběžně opakujeme vyjmenovaná slova, na konci každého týdne - kontrola
(růžový sešit)
- nenechávej zahálet hudební nástroj
- denně opakuj anglická slovíčka, trénuj i pravopis


Kalkulátor 2007


 

 

Naše dívčí finále - 28. února 2007

 

Do finále kalkulátora se probojovaly

 

Janča Švejdová a Štěpánka Šilhartová

 

 

Janička:

 

Mně se pracovalo dobře i špatně. Nepomáhalo mi fandění nahlas, ale potichu ano.

Štěpa je velký soupeř, takže jsem byla druhá. Tohle finále bylo moje první. Jsem

ráda že jsem se dostala do tohoto finále.   

 

Štěpánka:

 

Finále bylo super. Myslela jsem že to prohraju. Janička je opravdu velmi těžký soupeř. Bylo to mé třetí finále.

 

 

3. místo Ondřej Konečný

4. místo Véna Balcar

 

Gratulujeme všem!!!


Slavnost zkoušek


V úterý 23.ledna 2007 se koná pololetní Slavnost zkoušek. Opět se bude jednat o celodenní zátěž, proto je potřeba přijít včas, klidný, důkladně vyspalý a odpočinutý. Přidejte slavnostní oblečení, dobrou svačinu a dostatek pití. Někomu pomůže i talisman.
Nezapomeň na důkladně vybavený penál (dvě funkční plnící pera, kružidlo, pravítka,...) ;)

Už jsme tře?áci...


Jsme ve stejném počtu.... :) a ve stejném složení, jen jsme trochu vyrostli a určitě také trochu zmoudřeli,....takže se můžeme vydat na cestu vesmírem.....Sportovní olympiáda


V pondělí 26. 6. 2006 jdeme do školy v Debři n /Jiz. Zúčastníme se sportovní olympiády. Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení, sportovní obuvi. S sebou větší batoh se svačinou, dostatek pití, plavky, ručník. Ve škole přibalíme boty na TV a bačkory. Oběd ve škole, provoz družiny normální, v úterý odpadá odpolední vyučování.

spaníSpíme ve škole z čtvrtka na pátek (22.6.-23.6.2006). Ve čtvrtek končí vyučování běžně podle rozvrhu tj. ve 12.oo hod. Po vyučování (družině, kytaře) dětí odchází domů. Ve škole se sejdeme okolo 17 hod. S sebou spacák, hygienické potřeby, pyžamko,u2026.(léky).
Vybíráme 60,- Kč na večeři, snídani, svačinu.
Případné dotazy, nejasnosti u2013 třídní uč.

Moje přáníčko k dnešnímu svátkuJá bysem si přál ovladací auto a kěíšku o třech míš apohatku o naryji a chtěl jsem ze všechno nejvic bysem chtěl domino.
Véna

Já bich sem si přál letadlo. Honza B.

Autíčko na odlabáni, půcle 300. Vojta

Moje přaní k svatku já si přeju hodně dobrou naladu a od brachy obrazek a pak se nech překvapit. Bára

Já bich si přál male štěňátko a pavouka. z těch duvodu
že štěňata i pavouky mám moc rád.
Ondra

Já bych si přál plaeston a hry. A taky bych přál
Všem dětem na celém světe at se jim splní přání Matuš

Přeju si povlečení na peřínu a autíčko na ovladačku a hračku za traktor a pucle a celi třídě hodne darků Míša

MUJ KRASNÝ DEN DETÍ.
JÁ BYCH CHTELA FIFA MISTROVSTVÍ SVĚTA
NA POČÍTAČ. ALE JINAK SE MI MOC
LÍBÍ TY DÁRKY KTERÉ SEM
DOSTA ADINA

Můj den dětí
Já všem dětem popřála hodně štěstí zdraví a spokojenosti Janča

A jak to dopadlo...


V pátek po divadelním představení jsme přednášeli naše básničky. Děkujeme rodičům, babičkám a dědečkům, kteří si nás přišli poslechnout a pomohli nám vybrat kamarády, kteří budou přednášet v pondělí na půdě. V pondělí 29. května se koná celoškolní kolo. Naši třídu budou reprezentovat: Štěpánka Šilhartová, Pé?a Čeřovský, Áďa Šulcová a Matúš Maruna.
Držíme jim palce! :)

Třídní kolo v recitaci


V pátek 26.května po divadelním představení (okolo 10.00hod )vybereme 3-4 recitátory, kteří nás budou reprezentovat v celoškolní recitační přehlídce v pondělí 29. května. Budete-li mít chu? a čas, můžete se účastnit třídní i školní recitace.

Moje Slavnosti zkoušek...
Jak se mi pracovalo...

Mně se líbila matematika, protože mi šlo násobení a dělení, hůř mi šly slovní úlohy. Dobře se dařila čeština, protože mi šlo doplňování “íček”. Honzík P.

Včera na Slavnosti zkoušek k nám přišel nový kluk. Jmenoval se Kuba. Možná bude chodit k nám do školy. Já si myslím, že se mi zkoušky povedly, šlo mi násobení a dělení, taky mi pomáhal můj talisman Rybánek. Nelíbilo se mi , jak se holky chechtaly. Adina

Tak u mě to bylo tak střední, něco mi šlo a něco ne. Byla jsem hezky oblečená a měla jsem dobrou sváču od maminky. Bavila mě matematika a nebavily mě doplňovačky. Měla jsem hodně talismánků. Kristýnka

Mně se líbila matematika, protože mi šly slovní úlohy. Líbil se mi i úvod a nešly mi ty hádanky. Ale bylo to dobrý. Dominik

Mně se povedlo násobení a nepovedla se mi čeština. Bylo lehké sčítání a odčítání. Honzík B.

Mě bavily slovní druhy-podstatná jména, přídavná jména a slovesa. A co mi nešlo, byly slovní úlohy. Něco jsem nevěděla, a tak paní učitelka mi to vysvětlila. Mě práce baví. A bude mě pořád bavit. Bavilo mě všechno. Byla jsem hotová v 11 hodin. Zdržovala jsem se tím, že jsem sledovala holky na počítači. Při práci jsem se ani nestihla nasvačit. Simona

Mě bavilo dopisování “i, í,y,ý,e,é,ě” a také matematika, ale mrzelo mě, že tam nebyla angličtina. Matúš

Mně se líbila matematika, protože tam bylo sčítání, odčítání, násobení a dělení. Také tam byla dlouhá pohádka a to se mi hrozně líbilo. Adélka

Čauky Bára,
práce mi docela šla, v češtině jsem doplňovala i-í, y-ý. Nešlo mi dělení, protože jsem nechápala, jak to mám dělat., ale jinak se mi to líbilo. Nejhezčí byl úvod a byla jsem smutná, protože jsem neměla talismana.

Mně se líbila matematika, protože mě baví počítat. Nešla mi geometrie. Psali jsme a přemýšlel jsem nad pohádkou. Ahoj Véna

Slavnosti zkoušek se mi hrozně líbily. Šla mi matematika, protože mi šlo násobení a dělení. Mrzelo mě, že ve zkouškách nebyly šipkové programy. Jinak to bylo fajn. Byla jsem hotová v 9,30. A byla jsem smutná, že jsme tam neměli angličtinu. Janča

Taky se mi líbila slovní úloha s tím Ivanem. Mrzelo mě, že tam nebyla angličtina. Líbil se mi ten zápis o sobě. Vojta

Mě bavila čeština, protože jsme doplňovali měkké a tvrdé souhlásky. Matematika se mi také líbila. Jakub Ž.

Mně se líbila matematika, protože mi šlo dobře dělení a násobení. Přišel k nám nový kluk, jmenoval se Jakub. Nejvíce jsem přemýšlela v prvouce. Moc mi nešlo to, jak jsme měli napsat, co je pro nás zdravé a nezdravé. Skončila jsem v 10 hodin.
Každý jsme měli svého talismana, mně talismana půjčil Petr. Půjčil mi tygra. Já jsem měla na svačinu jogurt a perník. Štěpa

Mě bavila matematika a líbila se mi i čeština, ale chyběla mi angličtina. Pé?a

Mně se líbila matematika, ale zdržel jsem se u jednoho příkladu, také se mi líbilo, že jsem psal o sobě. Míša

Mně dobře šla matematika a ještě čeština i prvouka. Lukáš

Mně se líbila matematika, ale nedařilo se mi dělení a násobení a nešla mi prvouka. Jakub Č.

Mně šla matematika a doplňování v češtině. Nešly mi závorky a jedna slovní úloha. Pavel